Skip to content Skip to footer

Sklabitut na Kòrsou

KKòrsou tabata tin:

1: katibu di kas 

2. katibu di fishi 

3. katibu di kunuku 

E katibunan di kas tabata sòru pa e shon biba bon. E hende muhénan tabata kuida kas,  strika paña, kushiná, laba paña, kuida yu (yaya) i sirbi e shon.  E katibunan di fishi mester a drecha tur kos na kurpa di kas di shon, kuida kabai, drecha kura, traha pafó di e lanthùis pa otro hende òf na wèrf i gana plaka pa shon. E grupo di katibu di kas tabata tin un posishon privilegiá kompará ku e otro katibunan, pero nan tabata keda haña un trato di katibu. Mayoria biaha e katibunan di kas tabata yu di e shon di un mama sklavisá.  

E katibu di kunuku tabata den mayoria. Nan tabata hasi trabou agrario ku tabata e trabou mas pisa fo’i ora solo sali te ora solo baha. Nan mester a limpia tereno ku chapi. Nan mester a sòru pa planta i kosechá. Tabata kultivá pampuna, bonchi, maishi. E trabou mas importante tabata krio di bestia tambe tabata parti di nan trabou, tambe traha kura (tranké) di datu i kobamentu di pos.

Katibunan di fishi tabata un posishon mei mei di e otro dos gruponan. Nan tabata e karpinté, mètslá, sneiru i smet. Den stat i den haf tabata tin karpinté di barku i matros. Nan tabata hür nan tambe ku otro plantashi pa algun tarea. Di e manera aki e grupo aki tabata tin mas libertat. Un parti di nan ganashi, nan mester a duna shon. Tabata tin e posibilidat tambe ku nan tabata kumpra nan mes libertat.

E shon ku e vitó tabata determiná e tareanan di esnan sklavisá. Esnan sklavisá tabata traha riba plantashi bou di mando di e bomba, hopi biaha tambe ta un persona sklavisá. 

Reglanan di katibu tabata determiná e relashon entre esnan sklabisá i shon. Por ehèmpel kuantu sla un persona sklabisá por haña. Normalmente e doño di esnan sklabisá, no tabata tene nan mes na e reglanan aki. 

Un kantika di un hende muhé sklabisá ku tabata mama di 8 yu ta lo siguiente. El a haña straf dor di lag’e den un pos seku. Mayoria no ta sobrebibí e straf aki paso e por a dura dianan largu. E ta roga pa nan bende e ku su yunan ku un otro shon, pero esaki no a yuda.

Ta e siguiente kantika: 

Oh beilo- ma mi ta mama di ochoyu 
Oh beilo- shonnan bende mi bende mi yu 
Oh beilo – ma mi ta mama di ocho yu 
Oh beilo – yangadó di tera abou 
Oh beilo – yangadó yanga numa 
Oh beilo – shon bende mi, bende mi yu
 

Un kantika konosí kaminda Afrikanonan sklabisá ta reklamá ku nan no tin bida aki na mundu ta di ki manera: 

Di ki manera eeeh 
Di ki manera lo mi biba na mundu 
Di ki manera lo mi biba na mundu 
Pa pekadó di mundu nan lo desolá ‘i mi 
Di ki manera eeh 
Di ki manera lo mi biba na mundu 
Di ki manera lo mi biba na mundu 
Ku mi hasi bon nan di m’a hasi malu 
Si mi hasi malu nan di tambe m’a hasi malu
  

Kantika di trabou

CURACAO “ELLIS JULIANA”

De Curaçaose plantage | Slavernij en jij