Skip to content Skip to footer

Kurandero i Yerbero

UUn práktika relatá na brua ta faithhealing.  Kurioso/ kurandero ku ta usa medionan tradishonal. Sa yama un kurandero tambe kuradó. Un sanadó ta un kurandero ku ta trata hende energétikamente. E persona ku ta práktika esaki yama kurandero. Nan ta konsultá e kurandero pa diferente malesa. Hopi biaha e kurandero tin un dimenshon religioso. 

E kuradó ta un persona ku Dios a apuntá. Durante un konsulta ta hasi orashon pa e persona konserní. E kurandero ta usa yerba pa por kura hende. Ta konosementu ku a bini for di Afrika i tambe di Indigeno. Tin kurandero tabata duna masashi i komo frumu nan tabata yuda ku parto. Tin kurandero tambe ku ta hasi práktika ku tin konsekuensia negativo.  Nan ta pidi malu pa otro hende. E kliente tin ku paga hopi plaka pa por laga e kuradó hasi esaki pe. Hopi biaha ta pa aktonan di vengansa. 

Un yerbero ta un kurandero tradishonal ku ta usa yerba prinsipalmente pa kura hende. Un yerbero konosé mata ku ta trese kurashon pa un sierto malesa òf herida. Tin mata ku mester huntá riba kueru i otronan mester bebe por ehèmpel. Un kurandero di yerba sa kua mata mester herebé òf yùist bati hasi fini. Hopi biaha ta kombiná e tratamentu ku orashon i ritual. Pasobra e yerbero ke kura e pashènt tantu físikamente komo spiritualmente.

Un di nos yerbero nan konosí na Kòrsou ta Dinah Veeris en tin su website: Dinah’s Shop – Dinah’s Shop (dinahveeris.com)

Leave a comment